•  Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum •  Intresserad?  @  Skriv till oss
  Vad vi gör
  Vi upprätthåller sedan länge ett samtal mellan vetenskap, forskning och konst. Tillfälliga möten har sitt värde som inspiration, de upprepade mötena ett annat. Olika sätt att närma sig och hantera problem, skilda verklighetsuppfattningar och tyngdpunker berikar. Det uppstår ett kreativt klimat där inget tankefragment eller perspektiv är för litet eller stort.
  För att göra känsla och tanke synliga klär man dem i någon uttrycksform; ord, bild, rörelse, ljud, beröring osv.  
 

Ett laboratiorium undersöker, prövar, formulerar hypoteser, problematiserar, organiserar.

 
  Vi vill skapa ett kreativt klimat, en miljö där nya tankegångar/tänkestigar och förhållningssätt kan växa och frodas.
Vi vill förbrylla, vi tror att det förbryllande i sig har en skapande kraft.
 

Scenkonst
Föreställningar • dans • musikkompositioner och ljuduttryck

Litterär Varieté

Litterära Varietén flyger vidare
- ord, bild, ton och rörelse
Saraeva och evasara SARAEVA och EVASARA
- dagmaskblues och mullmakt

Vi börjar skönja en bra modell för vår process. Att via ett antal workshop i Hammarkullen och på Gerlesborgskolan där deltagarna, tillsammans, arbetar med sitt eget skapande, sätter samman en varieté, till ett pärlband av olika konstnummer. I ord, bild, ton och rörelse.
Vi bygger vår modell på delaktighet. Och att varje deltagare oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet hittar sin röst, sitt uttryck och ger av sitt perspektiv.
Läs mer


Med rytmen och improvisationen som grund gör SaraEva och EvaSara utflykter.
Tillsammans med skärbrädor, sandpapper, gamla poeter och vispar.

Läs mer
       
    

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449