Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad av oss?  @  Skriv till oss
 

Litterära varietén flyger vidare

Den Litterära Varietén flyger vidare
i ord, bild, ton och rörelse

 

 

"Vi är alla olika i helheten.
Inne i oss brinner en gemenskap 
av livskulturer.

Här möts en blandning av form och 
teknik som varje konstnär har med sig
generation efter generation

I oändlighet vill vi träffas för att göra 
konsten synlig.

Den Litterära Varietén har i sin kärna 
ett hjärta som slår mycket hård.
En levande attityd som driver oss att vilja vinna publikens hjärta.

Röster, rörelser blandar sig spontant.
Kunskap, berättande, språket är de ingredienser som kryddar och 
peppar i en levande scen.

Vi vill uppleva med er alla utan "att vara annorlunda" vår livliga konst.

"Konst är konstig men det är inte konstigt att tillverka konst för en konstnär"

Jose Romero Jaldin

Vi börjar skönja en bra modell för vår process. Att via ett antal workshop där deltagarna, tillsammans, arbetar med sitt eget skapande, sätter samman en varieté.

I tre år har processen Den litterära varietén – i ord, ton, bild och rörelse, vuxit och utvecklats. Vi har sökt oss fram och prövat olika arbetssätt.

Människor behöver få uttrycka sig, i frihet. Representera sig själv. Inte en grupp. Känna glädje och samhörighet. Utveckla sina idéer och låta dem få vingar. Förhoppningsvis blir dessa efterfrågade och man vill betala för dem. Förhoppningsvis blir det en del av ens försörjning. Delaktighet och självkänsla.

Litterär Varieté började som en idé att människor, boende i Sverige, men komna från hela världen, skulle få möjlighet att under kreativa och kamratliga former arbeta tillsammans med sitt eget uttryck och material. Lära känna varandra och allt vad det innebär av förnyade perspektiv.

En önskan om att få mer tid under året för att förbereda uppslag och idéer uppstod. Detta löste sig genom att Kultur i Väst sponsrade fyra workshop under våren 2014 i Hammarkullen och Bergsjön. Vilket gav arbetsdagarna på Gerlesborgsskolan en större koncentration och arbetsro.
Vid arbetsdagarna på Gerlesborgsskolan sätts ett pärlband av olika konstnummer samman. I ord, bild, ton och rörelse.

Varietén visas sedan på ett antal platser i regionen; skolor, Folkets Hus mm. Kanske en föreställning följs upp av en workshop som gruppen leder. Eller ett samtal med publiken om arbetsprocessen.

Och..

Vi rör oss från söder till norr, från stad till land. Mellan kulturer och konstnärliga uttryck.

Inte är vi en homogen grupp där alla delar liknande uppväxt historia och religiösa kulturbakgrund.
Nej här spretar det åt alla håll, ett tvärsnitt av hela världen. Inspiration till en region.

Vi bygger vår modell på delaktighet. Och att varje deltagare oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet hittar sin röst, sitt uttryck och ger av sitt perspektiv.
Vilket ger en ökad mångfald, tänker vi.

Hösten 2014 och inför det nya året 2015..

Vi har förberett en fortsättning, två höstföreställningar och en workshop, där Sensus går in och subventionerar två föreställningar varav en delas ekonomiskt av Tanums kommun.

Den Litterära varietén går igen 2015
- nya tankar spirar. Fortsättning följer..

 

Deltagare i årets Varieté var;
Nasrin Pakkho
Harald Svensson
Patricia Martinez Marttey
Faruq Omer
Jose Romero Jaldin
Anette Junebro
Michael Norlind
Said Quaiche
Eva Dal

Fler personer deltog i workshoparna under våren men kunde inte medverka i Varitén, bl a Persin Abdulrahman mfl.

Medspelare 2014
Hammarkullen 365
Centrum för eget skapande
Tanums kommun
Gerlesborgsskolan
Sensus

Med stöd av Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

Tre års föreställningar är dokumenterade av Stephan Holmström på Kultur i Väst. Han är igång med att sammanfatta dessa i en presentabel dokumentation.


Said Quaiche och Michael Norlind, Harald Svensson vid flygeln

 

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449