•  Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt   Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss
  Hur vi kom till
 

Eftersom vi bor på landsbygden hade vi behovet av att slå oss samman med likasinnade, att stödja varandra för att kunna utvecklas och för att kunna utvidga arbetsmarknaden, för att inte behöva flytta till staden var ett organiserande och ett mobiliserande av kompetenser och krafter nödvändigt.

 

Carmen Olsson

 

Till bas ligger det tvärvetenskapliga arbete som Per Lilienberg har bedrivit som rektor på Gerlesborgs konstskola i Bohuslän samt det studium av sceniska uttryck som medlemmar ur Sotenäs teaterakademi bedrivit.

  Namnet UTTRYCKSLABBET är en fullträff vad gäller att väcka nyfikenhet och glädje vilket gör det lätt att nå nya kontakter och publik.  
  Eller kort sagt, vi skäms inte för att vi försöker göra världen roligare för oss själva och andra och vi har funnit en ände att börja i.  
     
 

Läs ur stadgarna, §2 Ändamål

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449