Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt   Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss
  Vilka vi är
  Vi är ett löst men förtroendefullt flätverk med många olika kompetenser. Människor som finns på platsen och andra likasinnade (på överkomligt avstånd) är inblandade.

 

Vilka är vi?

  Kring Bottna och Gerlesborg har det genom åren samlats en unik och mångfacetterad energi som bara behöver sammanföras kring något objekt eller en tanke för att starka galvaniska strömmar ska uppstå.
 

För att få det bästa underlaget för nya tankegångar försöker vi hålla oss så glada och lättsamma som möjligt. En clowns leende, - både mot andra och varandra.


Uttryckslabbets konstnärliga råd

Eva Dal Norlind
Sångerska och skådespelerska. Utbildad inom fysisk teatertradition på Larssons teaterakademi i Göteborg, Utb. i Ronny Gardiner Rythmterapy.
Arbetar även i projekt Eureka.

 

Anette Junebro
Konstnär och IT-designer. Utbildad bl a vid Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Arbetar gärna med objekt för scenkonst.
Se objekt.
Se även Konstdagbok
.

.
Samarbetspartners för närvarande

Eureka
Eureka är ett projekt vars grundtanke är att konst i alla former kan vara en bro mellan konkret och abstrakt tänkande. Eva Dal, skådespelerska och konstnären, Gunnel Berlin som båda är halvtidsanställda, samarbetar med lärare och elever vid Åsenskolan (år 0 6) i Kungshamn.
www.projekteureka.nu

Slöjdkonsulenterna i Västra Götaland
Eva Dal och Anette Junebo har tillsammans med Slöjdkonsulenterna i VG regionen träffats och samverkat i diverse workshops i hopp om att slöjd, konst och teater/performance kan flätas ihop till en unik metod som kan erbjudas till speciella målgrupper och platser.
I samband med att Hemslöjden fyller 100 år ställer Anette ut på Liljevalhs i rummet som heter "Undantaget som bekräftar regeln", utställningen pågår den 6 juni - 2 sept 2012.
www.hemslojd.se

Halmens hus och slöjdkonsulenterna
Anette Junebro har sedan flera år tillbaka haft samtal och kontakt med Halmens Hus i Bengtsfors. Teater och halm har länkat ihop oss. Uttryckslabbet har satt upp föreställningar med halm i scenografi och kostym, Anette har även på inbjudan av HH medverka i workshopen "Strå, kvist och gren" som i sin tur ledde vidare till kontakter med slöjdkonsulenterna.
Det finns fn en vandringsutställning - "Att gripa ett halmstrå" - där bla halmkreationer av Anette ingår.

www.halmenshus.com

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
Centrum för scenisk rörelse och eget skapande är en part i Scenkonst Gerlesborg, en mötesplats för scenkonstnärer. Vi har samarbetat med diverse projekt och workshops och har även ett regionalt uppdrag tillsammans.
Se www.scenkonstgerlesborg.se/centrum.html

Medarbetare som vi för tillfället eller just har arbetat med (och gamla trotjänare)
 

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
E-post:Uttryckslabbet Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449