•  Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt   Uttryckslabbet
 Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss
  Hur vi kom till
 

§2 Ändamål

 

 

Uttryckslabbet ek.för. ska bedriva näringsverksamhet inom konst, kultur och tvärvetenskap. Konsultverksamhet kommer att bedrivas inom skola och utbildning, personal- och företagsutveckling mm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sammanföra och arbeta med kunskaper och kompetenser från olika områden vari medlemmarna bereds arbete.

  Ett dynamiskt samhälle behöver nya och öppna synsätt för att hantera framtiden. Vi försöker sammanföra kompetenser från vitt skilda områden för att undersöka och pröva innovativa idéer och därmed åstadkomma ett positivt klimat för utveckling.  
  Uttryckslabbet är en grupp som sedan flera år håller ett samtal mellan konst, teater, kreativitet och forskning/vetenskap öppet. Vi försöker skapa en kommunikationsmodell där vi arbetar med olika uttrycksformer. Uttryckslabbet vill öppna nya frågeställningar som lockar fram kreativiteten. Till bas ligger det tvärvetenskapliga arbete som Per Lilienberg har bedrivit som rektor på Gerlesborgs konstskola i Bohuslän samt det studium av sceniska uttryck som medlemmar ur Sotenäs teaterakademi bedrivit.  
  Vi försöker vara öppna mot nya möjligheter att bearbeta och undersöka företeelser och erfarenheter. Intet uttryck är oss främmande. Vi använder oss av den arsenal av föreställningar och uttryck som vi har samlat på oss, dessa blir delar i ett större sammanhang.
 
 

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
E-post: Uttryckslabbet Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449