Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad av oss?  @  Skriv till oss
 

Sommarperformance

Sommarperformance
-"In between the chairs and cultures"

 

Inom ramen för vårt kulturstategiska uppdrag Uppdrag Scenkonst, sammanstrålade under våren 2011 uttryckare från olika discipliner och kulturer i workshops "In between the chairs and cultures" under ledning av Michael Norlind som bla driver Centrum för scenisk rörelse och eget skapande.

Vi arbetade med workshoparna under våren 2011 i Kultur i Västs lokaler på Rosenlundsgatan. Arbetet utmynnade i en längre workshop i Gerlesborg, det sceniska materialet visades för publik 8 och 9 augusti 2011 på Gerlesborgsskolan under Bottna Kulturfestival.
Alla workshopar har letts av Michael Norlind, Centrum för scenisk rörelse och eget skapande.

Medverkande på Sommarperformance var
Bild och scenografi; René Yung - konstnär, San Francisko och Åsa Herrgård - konstnär, Bottna.
Aktörer: Kristin Rode - clown, Göteborg, Alexandra Wingate - dansare och
koreograf, Gerlesborg,
Nasrin Pakkho - skådespelare och regissör, Göteborg,
Mohammad Ghamari - filmare och tangodansare Göteborg,
Sara Meijer - skådespelare, Göteborg,
Eva Dal - scenkonstnär, Gerlesborg samt
Ejnar Askberger - musiker, Stockholm.

 

Sommarperformance

Foto: Göran Gustafsson

Sommarperformace

Foto: Göran Gustafsson

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva Dal 0706-333 519 Anette Junebro 0708-499 449