Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad av oss?  @  Skriv till oss
 
- vi lägger poesiörat mot öst
The sound from east
-
vi lägger poesiörat mot öst
 

 

Att känna till, att känna in, att inspirera genom att låta sig inspireras av andra delar av världen. Vi lyssnar - irakisk poesi – andra ljud – andra ord – andra betydelser.

Vi vill medverka till att stärka den kulturella identiteten bortom det religiösa, politiska och främmande, lyfta fram andra bilder i media och på våra scener/gallerier/bibliotek.
Föreställningarna vi har av varandra, globalt sett och människor emellan, lägger grunden för demokratins samtal.
Genom att bjuda in och sammanstråla med kulturaktörer från olika kulturella och religiösa baser, tänker vi oss ett förfriskat och mångfaldigat kulturliv.

Målet
Att öka delaktigheten; människors kulturella delaktighet i Sverige och svenskars delaktighet i världen.

Medlet - vårt långsiktiga mål
Att efter avslutat projekt bygga en föreställning i samarbete med Musik i Väst och Regionbiblioteken.

Metod
Vår tanke är att låta projektet utvecklas genom att succesivt pröva våra idéer och vårt material - översättningar, ljudkompositioner, bilder/film, musik - under återkommande  "work in progress".
Vi vill förlägga dessa till kulturbärande platser: Gerlesborgskolan i Bohuslän, bob Galleri i Bergsjön, Frölunda kulturhus och Stadsbiblioteket i Göteborg.
Dessa träffar ska öppna dörrar för spännande möten och samtal.

Faktablad > Sound from East - PDF

Medverkande
Shakir Samawi, författare och poet
Haky Jasim, konstnär och filmare
Eva Dal, scenkonstnär och idékläckare
Mats Andersson, översättare
Raysan Ismail, kompositör och musiker
Anette Junebro, webbdesigner och dokumentatör

Med stöd av
Vg-regionen

samt Kulturrådet litterära evenemang och Kultur i Väst, Sensus och Musik i Väst.

Vår omvärldsbild präglas av mediernas kaos/katastrof/problemrelaterade gestaltning.
 - När USA gick in i Afghanistan fylldes nyhetsrutorna av en bild -  hungrande, hjälplösa, lidande människor. En kvinna från "läkare utan gränser" intervjuades om tillståndet i landet. Hon berättade att det afghanska folket är ett poesiälskande folk, som läser och reciterar sina poeter. Dessa ord gav mig hopp och en ny världsbild. - Eva Dal

Faktablad > Sound from East - Shakir Samawi Pdf

The sound from east

Shakir

 

Eva och Shakir

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449