Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad av oss?  @  Skriv till oss
 


Litterär Varieté -  Hammarkullens Folkets hus

Litterär Varieté
– i ord, bild, ton och rörelse

 

 

Under våren 2013 arrangerades fem workshops i Hammarkullen och i Bergsjön med syfte att samla deltagare till sommarens varietéhändelse på Gerlesborgsskolan.

Deltagarna fick genom workshoparna möjlighet att arbeta fram material enskilt och tillsammans.
Det blev kortfilm med nykomponerad musik, masker, illustrationer och texter.

Arbetet genomfördes i samspel med kulturföreningar på plats; Hammarkullen 365, Bob kulturförening samt OrtArt.
I juli träffades vi sedan under några dagar för att sätta samman materialet.
Den 12 juli bjöds det in till publik visning. Ca 50 personer kom.
I oktober visades den Litterära Varietén återigen i Folkets Hus i Hammarkullen. Ca 45 personer kom.

Under hela processen har bobkulturförening arbetat med dokumentation av arbetet. Tanken är att fortsätta utveckla en metod för kreativt flöde och sceniskt samspel.

Till vår hjälp, som igångsättare av arbetsprocessen, har vi haft Michael Norlind, Centrum för scenisk rörelse och eget skapande. Han har stor erfarenhet av eget sceniskt skapande som lärare vid Teaterhögskolan i Luleå och från Norsk Scenekunstakademie i Fredrikstad.

Deltagare i årets Varieté var;
Nasrin Pakkho
Harald Svensson
Faruq Omer
Anette Junebro
Michael Norlind
Said Quaiche
Anders Nilsson
Eva Dal

Fler personer deltog i workshoparna under våren men kunde inte medverka i juli, bl a Persin Abdulrahman, Abdulkareem Sadoon mfl.

Med stöd av Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

 

Michael Norlind och Said Quaiche, masker av Anette Junebro, vid flygeln Harald Svenessin
Faruq Omer läser dikt
Slutscen - Gerlesborgsskolan
Said Quaiche och Michael Norlind, Harald Svensson vid flygeln
Nasrin Pakkho, Michael Norlind och Eva Dal på scen
Anders Nilsson och Harald Svensson
Eva Dal, Faruq Omer, Michael Norlind och Harald Svensson

Michael Norlind håller workshop med Nasrin Pakkho, Anette Junebro, Eva Dal och Said Quaiche

 

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449