Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss


  GADUSCH!
- art, humor, rytm


 

GADUSCH! ljudsätter världen och får det att svänga på sitt helt egna sätt.
Befriad från röda trådar och logiskt berättande leker föreställningen med associationer vilka tar sin utgångspunkt i helt vardagliga ting
Hur låter en äggdelarbanjo?
Hur känns en ljuddusch?
Kan man spela på en dörrmatta?

..........................................

GADUSCH! är en föreställning som visar på vardagens inneboende möjligheter till att skapa musik och kreativ lek.
Gadusch kan inspirera till att i skolan titta på
möjligheterna i att omforma det triviala till något nytt.
Även om bild och musik står i centrum i föreställningen kan man utan tvekan omsätta associationsbanorna till övriga skolämnen.

Så här säger den nya läroplanen 2011
Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

GADUSCH! är ett samarbete mellan en musiker, två scenkonstnärer och en konstnär/smyckekonstnär.
I anslutning till föreställningen, ca 10 - 15 minuter, gör vi en workshop på temat associationslek, där alla är välkomna att delta.

Nya upplevelser föder kreativitet.
Att uppleva nytt och möta nytt stimulerar vår kreativitet och tankeförmåga.


Uttryckslabbet har under perioden 2010 – 2012 ett kulturstrategiskt uppdrag som innebär att vi kan erbjuda skolor tankar och idéer om och övningar i hur man kan förmera en scenkonstupplevelse och koppla den till skolans vardag/läroplanen.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontaktperson:
Eva Dal 0706 333519
eva@uttryckslabbet.com

..........................................

Projektstöd har erhållits från Framtidens Kultur, VG Regionen, Statens arbeidstipend for yngre kunstner och Sensus.
..........................................

Föreställningen kan vara berättigad till arrangörsstöd, läs mer i > Kulturkatalogen på nätet.
Beställ föreställningen direkt via Kulturkatalogen > Beställ Gadusch!.

Henrik Wartelalla tre
 

..........................................

Medverkande
Eva Dal – scenkonstnär | www.uttryckslabbet.com
Henrik Wartel – percuisson
Michele Collins –scenkonstnär | www.michelecollins.se
Putte Helene Dal – konstnär; scenografi, kostym, rekvisita. | www.phd3studios.no
Sören Larsson – Regi | www.larssonlabb.se

Idé
Uttryckslabbet och PH Dal

Fakta om föreställningen
Målgrupp: 9 – 12 år, familj
Max publik: 120
Speltid: ca 40 min
Antal fst per dag: 1-3
Spelyta: min. 4 x 4 x 3,5
El: 3- fas
Mörkläggning: ja
Byggtid: upp 60 min, ner 30 min
Bärhjälp: gärna
Antal medverkande: 3 personer
Grupp: Uttryckslabbet feat PH Dal

Kostnader
Gage
: 1:a fst 9000 kr, 2:a 6000 kr 3:e 3000 kr Samma plats och dag.
Logi: vid behov
Resor: 35 kr / mil el hyrbil
Traktamente: 210 kr/ heldag/pers

Kontaktperson
Eva Dal, e-post: eva@uttryckslabbet.com
tfn: 0706 333 519

 
  Föreställningen kan vara berättigad till arrangörsstöd, kontakta din barnkultursamordnare
eller läs mer i Kulturkatalogen på nätet.
Beställ föreställningen direkt via Kulturkatalogen > Beställ Gadusch!.

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva Dal 0706-333 519 Anette Junebro 0708-499 449