Uttryckslabbet

är ett flätverk och en samarbetsgrupp
av olika uttryck/uttryckare, ett sinnenas
forskarteam som förmedlar nya former
av konstupplevelser till alla åldersgrupper

Välkommen till Uttryckslabbet!
 Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt   Uttryckslabbet
 Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss