Vad vi gör  •  Vad vi har gjort  •  Vilka vi är  •  Hur vi kom till  •  Aktuellt  • Uttryckslabbet
Pressrum  •  Intresserad?  @  Skriv till oss
I väntan på att göra entréI väntan på änglarnas intågTre kungar med svärd, kronor och mantlar kommer in genom portalen.
 

Konst Slöjd Teater

 

Dramat om änglarna och den kidnappade prinsessan

Änglarna kommer , under sång med lövkvistar i händerna.

När de sopat färdigt höjer de sina kvistar och snurrar runt, alla går ut.

De rytmiska slagen fortsätter när kungen kommer in genom portalen

Kungen: - Var är min dotter?

Drottningen lyfter på tyget och prinsessan kommer fram, kungarna kommer in och hjälper till att befria prinsessan.

 
Uttryckslabbet har vid några tillfällen, tillsammans med slöjdare (Hemsljöd VG), arbetat med en kreativitetsprocess i syfte att stärka och kanalisera människors (/barns) skaparkraft och energi, enskilt och i grupp.
Målet är bl a ökad delaktighet.
......................................
Hemslöjden har bidragit med material, verktyg och sitt kunnande. Uttryckslabbet har, utifrån det som situationen erbjudit, lockat fram berättelser.

Processen har inletts med att vi tillsammans byggt en portal av slanor, tygremsor, m.m.
Portalen har en central roll som ingång i "scenrummet".

En viktig del i processen, för att öka delaktigheten, är att arbetet/dramat utvecklas genom frågor; Var är vi? Vilka är vi? Vad händer? Hur kan man visa det? Vad behöver vi (rekvisita) för att visa det?
......................................
Arbetsfördelningen, i den grupp vi hittills arbetat i, har varit att de slöjdkunniga tagit fram material och hjälpt till med tillverkning, där behov uppstått; sågning, täljning, repslagning, tovning osv.
Uttryckslabbet har varit inriktad på de sceniska uttrycken; Anette har haft hand om kostym och rekvisita, det har tillverkats huvudkronor i halm, slanor och tygremsor, änglavingar av slanor, stora halmringar som blivit svajiga klänningar upphängda i rep från egen tillverkning,
Eva har fångat upp berättelser, repeterat scener utifrån de förslag som deltagarna kommit med, hon har också varit berättare och ledsagare vid de uppspel inför inbjuden publik som avslutat varje dags arbete.

......................................................................

Detta stycke blev till utifrån de förutsättningar vi hade den dagen, "man tager vad man haver". Vi arbetade ca 2-3 timmar med barnen, de var ganska små, förskolan och ettan gissningsvis (det kom nya barn under tiden).
För Uttryckslabbets del har det varit bra att ha med slöjdare som servat med material och gediget kunnande och det finns öppningar för samarbete med andra uttryckare tex musiker.
Vi vill gärna lära ut vår modell till vuxna (som arbetar med barn och ungdom).

Här ett drama från vårt senaste "nerslag":

Dramat om änglarna och
den kidnappade prinsessan
– Dramat utspelar sig i änglarnas boning i himlen –

Scen 1. Änglarna kommer, under sång, in genom portalen, på ett led med lövkvistar i händerna.

De ställer sig på rad och börjar svänga sina kvistar i en "lövdans", alla följer "ledarängeln".

När de sopat färdigt höjer de sina kvistar och snurrar runt, alla går ut.

Scen 2. Änglarna har kidnappat en prinsessa från jorden, de kommer in genom portalen, ledarängeln leder den bundna prinsessan, alla änglarna slår rytmiskt
(3 takt) träpinnar.

Änglarna rör sig i en cirkel fram till ett tygstycke. Prinsessan göms under tyget, änglarna sätter sig ner framför tyghögen. Rytmen slutar.

Scen 3. De rytmiska slagen fortsätter när kungen kommer in genom portalen, han går fram till änglarna, de slutar spela.
Kungen: - Var är min dotter?

Änglarna: - Vi vet inte?
Kungen rör sig runt änglarna, som återupptar spelandet på pinnarna, och så sätter han sig på en stol, varpå änglarna slutar spela.
Änglarna: - Salam Maleikum!
Kungen: - Maleikum Salam!

Scen 4 . Tre kungar med svärd, kronor och mantlar kommer in genom portalen. Änglarna återupptar de rytmiska slagen.

Kungarna går fram till änglarna.
Kungarna: - Var är prinsessan?
Änglarna: - Vi vet inte?

Kungarna går runt änglarna stannar i mitten av rummet och två av dem börjar fäktas (vi övade in 4 slag med svärden mot varandra, snurr, 4 slag igen, snurr igen och"hugg" mot magarna) varpå den ena "dör" under ljudliga teatrala former.

Nu börjar den tredje kungen fäktas med den överlevande, samma procedur igen varpå båda "dör".
Ledarängeln reser sig upp och nuddar de slagna kungarna på pannan med en tygbit,
de andra änglarna spelar på sina pinnar, kungarna reser sig upp alla lämnar scenen utom ledarängeln
som stannar vid tygstycket.

Scen 5. Den rasande Drottningen kommer nu in genom portalen, hon bär en krona, en mantel och en pinne smyckad med tygremsor. Pinnen svänger hon i liggande 8 :or (medan hon räknar till 8 två ggr). Hon höjer pinnen och går hotfullt fram mot ängeln.
Drottningen: - Var är min dotter?

Ängeln blir nu så rädd att hon bara pekar på tyghögen och springer ut.

Drottningen lyfter på tyget och prinsessan kommer fram, kungarna kommer in och hjälper till att befria prinsessan.
Änglarna kommer in och slår på sina pinnar med sång.

The End.

(vi övade in 4 slag med svärden mot varandra, snurr, 4 slag igen, snurr igen och"hugg" mot magarna)

 

 

FAKTA
Medverkande
Eva Dal - scenkonstnär och pedagog
Anette Junebro - konstnär och pedagog
Slöjdare -
trä, textil etc (olika varje gång)

Kontakta oss! - Ring och diskutera!
Har vi glömt något?
För vidare information,
skräddarsydda priser
och beställningar

Eva Dal, tfn 0523-535 19, 0706-333 519
E-post: eva@uttryckslabbet.com
Anette Junebro, tfn 0523-515 51, 0708 499 449
E-post: anette@uttryckslabbet.com

 

Uttryckslabbet Nedre Hogslättsvägen 3 457 48 Hamburgsund
Tel: Eva 0706-333 519 Anette 0708-499 449